Primera consulta

Flor Iris1ª Consulta de Sanergía:

• Expedient Personal: L'invitaré a omplir un expedient personal. Aquest està subjecte al secret professional.
 L'expedient porta les dades personals per que pugui mantenir un contacte amb vostè.
 L'expedient em donarà la informació sobre les malalties que van tenir lloc durant tres períodes importants de la seva vida: infantesa, adolescència i en l'actualitat. No és obligatori donar aquesta informació, tot i que ajuda en la investigació i és una font important d'informació didàctica i estadística.
 L'invitaré a llegir i signar l'última pàgina del expedient. La seva signatura m'autoritzarà a ocupar-me de vostè: No puc actuar sense la seva autorització.

Xerrada Explicativa: Com sanergista li donaré informació sobre aquesta filosofia i la técnica vibracional que utilitzem. Això pot durar 30-45 minuts. Si vostè ho vol, els seus acompanyants també podran escoltar la xerrada.

 Després de la xerrada informativa, vostè pot decidir NO realitzar les sessions. En aquest cas, no li cobraré la visita. Si decideix prosseguir, s'aplicaran les tarifes publicades en aquest web. Aquestes tarifes han estat elegides pel col·lectiu de sanergistes.

• Les sessions de Sanergía: Es fan a soles amb el sanergista. Es comença amb una prova dempeus (preferiblement amb els ulls tancats) que em donarà àmplia informació sobre l'alineament actual dels seus xacres, del seu actual equilibri electro-bio-magnètic i de la reacció al treball amb energies. A continuació, el client s'estira d'esquena a la llitera, vestit i sense calçat. El client tanca els ulls i sent. No opina, no comenta, no interpreta, només es relaxa i percep.

 La sessió de Sanergía dura –de mitjana- uns 18 minuts, pot allargar-se a un màxim de 22 minuts. Si preciso més temps li demanaré.

No es fa una sola sessió, totes les fases estan composades de dues sessions. Sanergía® i els sanergistes declinem tota responsabilitat en el cas que el client no acudeixi a la segona sessió d'una fase.

 

 2ª Consulta de Sanergía:

 S'aconsella deixar entre 3 i (màx.) 30 dies entre les dues sessions. Aquest temps em permetrà avaluar els canvis de la seva vibració comparant-la amb la primera visita. Pot ser que vostè noti pocs canvis; l'important és que notaré les diferencies i podré interpretar freqüències. En aquesta segona consulta finalitzaré el treball iniciat en la primera.

Back to top